Informace pro sousedy Komplexu Fórum Karlín

09. 06. 2014

Dovolte nám představit Vám zcela nový komplex budov v Pernerově ulici.

KOMPLEX FORUM KARLÍN

Nová budova z dílny světoznámého architekta Ricarda Bofilla nabízí šest podlaží kanceláří ve druhém až sedmém patře a nový multifunkční sál, s kapacitou 3 000 osob k stání, nebo 2 000 osob k divadelnímu sezení. Nedílnou součástí komplexu je již dříve otevřená část – vydavatelství Economia, sídlící v Pernerově ulici od loňského července.

OPATŘENÍ PŘI AKCÍCH

V rámci fungování multifunkčního sálu, jehož činnost bude zahájena ve středu 11. 6. 2014, se snažíme vyvinout veškeré úsilí k minimalizaci případných dopadů jeho provozu na okolí. Pro dodržování klidu v okolí haly bude prostor vždy pod kontrolou smluvní pořadatelské/bezpečnostní agentury. V prvních měsících proběhnou pravidelná měření hluku při akcích a na základě jejich výsledků budou přijata případná odpovídající řešení. Součástí opatření pro bezproblémový provoz bude také k dispozici krizový štáb pro řešení nenadálých situací. V případě jakýchkoli problémů spojených s provozem haly, nás prosím kontaktujte na emailové adrese soused@forumkarlin.cz
Věříme, že naše sousedství bude postavené na otevřeném dialogu a vzájemném respektu.

Váš Dobrý soused
tým projektu Forum Karlín