BENEFIČNÍ KONCERT - PKF

BENEFIČNÍ KONCERT - PKF

PKF – Prague Philharmonia chystá mimořádný benefiční koncert na podporu nemocných s roztroušenou sklerózou V Praze, 2. listopadu 2016 – PKF – Prague Philharmonia připravuje na úterý 15. listopadu 2016, v 19.30 ve Foru Karlín mimořádný benefiční koncert ve prospěch Nadačního fondu Bělobrádek, který se prioritně věnuje pomoci lidem, kteří bojují s vážným onemocněním – roztroušenou sklerózou. Pod vedením dirigenta Leoše Svárovského zazní díla G. Rossiniho, A. Dvořáka a W. A. Mozarta. Jako speciální host vystoupí klavíristka a zpěvačka Hana Robinson. Podstatná část výtěžku ve výši 60 % bude prostřednictvím tohoto fondu poskytnuta Domovu sv. Josefa v Žirči, který se stará o dlouhodobě nemocné pacienty s touto chorobou, zbytek podpory bude použit na další projekty nadačního fondu v souladu s jeho statutem.
„Přirozeně se tak hlásíme ke své společenské odpovědnosti. Věříme, že chystaný koncert díky podpoře našeho publika dokáže vygenerovat prostředky na pomoc těm, kteří potřebují podporu při překonávání svého zdravotního handicapu,“ vysvětluje Radim Otépka, ředitel PKF – Prague Philharmonia.
Klavíristka a zpěvačka Hana Robinson, která v programu vystoupí, studovala ve Washingtonu a v New Yorku, odkud se dostala na světově proslulou hudební instituci Berklee College of Music v Bostonu. Vystupuje se svým jazzovým triem, hostovala na desce Michala Horáčka Ohrožený druh. Před osmi lety jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Více na www.hanarobinson.cz.
Podstatnou část výtěžku koncertu ve výši 60 % věnuje Nadační fond Bělobrádek přímo Domovu svatého Josefa v Žirči ve východních Čechách (www.domovsvatehojosefa.cz), který poskytuje komplexní zdravotní a sociální služby osobám nemocným roztroušenou sklerózou. „Benefiční projekty jsou zásadní pro zviditelnění naší činnosti. Pražského koncertu PKF – Prague Philharmonia v náš prospěch si proto mimořádně ceníme,“ dodává Dominik Melichar, zástupce ředitele Domova sv. Josefa v Žirči.

Druhá část výtěžku bude rozdělena Nadačním fondem Bělobrádek. Jeho posláním a účelem je především podpora zdravotně̌ postižených, nemocných a znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného života a dosahování profesního úspěchu či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Vstupenky v cenách 300 a 500 Kč je možné koupit na www.pkf.cz nebo rezervovat na e-mailu benefice@pkf.cz či na tel.: 224 267 64

Více informací:
Dita Hradecká, komunikace PKF – Prague Philharmonia
hradecka@pkf.cz
www.pkf.cz


open door/otevření dveří 18:30
start/začátek 19:30
end/konec 21:00
Šatna bude v provozu / Cloakroom will be open
15
Lis
BENEFIČNÍ KONCERT - PKF
od 19:30
Koncert
Koupit lístek