PRODIGY

PRODIGY

Více info již brzy. Vstupenky jsou v prodeji.
Otevření dveří / Open door: 18:30
Dj Gamadon 19:00
Prodigy 21:00
Šatna bude v provozu / Cloakroom will be open

16
Lis
PRODIGY
od 20:00
Koncert
Koupit lístek